Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 29, 2009

NB Việt Thường Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09


Ai vẽ trò vái lậy tên giặc Hoàng Minh Chính ?

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------