Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, September 2, 2012

Dặng Phúc. So sánh cái chết Tam bảo nô Thích Minh Châu và Đại Việt Gian HCM
THAI DO CHINH TRI DUNG DAN NHAT CUA TAP DOAN GHPGVNTN  LA DAY: DON HAU CUNG TINH NHAN LA CON MU TUAN CHI  NGOI CHUNG BAN VOI NHUNG TEN CONG SAN THU GOC.


THAI DO CHINH TRI DUNG DAN NHAT LA DEM DONG DAO CUA MINH RA NUONG CHET.

.
THAI DO CHINH TRI DUNG DAN NHAT CUA TAP DOAN GHPGVNTN LA  KEO NHAU RA DUONG PHO CAN TRO SINH HOAT THUONG NHAT CUA NGUOI DAN LANH THU DO.
Đặng Phúc.
 Tên Đại Việt Gian Hồ chí Minh chết ngày 02- 09-1969, hắn trăn trối là hồn đê tiện , xú uế của hắn sẽ về chầu 2 tên rậm râu , sâu mắt Mác Lê.
Tên Thích Minh Châu hỏa thiêu đúng ngày húy kỵ của đại việt Gian Hồ Chí Minh
9huw3r.gif picture by nagajolokia

- Tên Thích Minh Châu , việt gian trá hình trong Phật giáo đi tu học Ấn Độ (1952-1961). Tháng 4, 1964 về Miền Nam VNCH sau khi bọn Tam Bảo Nô PG-MTGPMN hoàn toàn công tác tiêu diệt Ngô Đình Diệm.  Hai tên việt gian  Thích Minh Châu, Đoàn Viết Hoạt "xuất dương/du học" hí hửng về Miền Nam VNCH khởi sự đào tạo thế hệ tam bảo nô để phục vụ cho PG-MTGPMN tại chùa Xá Lợi, Chùa Pháp Lợi. Năm 1966 chính thức xây cất trường Đại Học Vạn Hạnh đào tạo tập đoàn Tam bảo nô những tài năng tàn ác xuất chúng "từ bi, bác ái, trung thành với đảng lực lượng Phật Giáo " trong các công tác như:  khủng bố, biểu tình, đổ xăng đốt đồng đạo, giết người yêu nước, đốt phá tài sản quốc gia, dùng văn hóa, truyền thông tôn giáo để tiêu diệt sức đấu tranh , bảo vệ tổ quốc của QLVNCH. 

năm 1966 tốt nghiệp 690 chuyên viên tam bảo nô,
năm 1966-1967 tốt nghiệp 802 chuyên viên tam bảo nô.
năm 1967-1968 Mậu thân  1190 chuyên viên tam bảo nô
năm 1968-1969 tốt nghiệp 1938 chuyên viên tam bảo nô
năm 1973-1974 tốt nghiệp 3685 chuyên viên tam bảo nô.
tháng 4 , 1975 chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những tên xuất dương như : Thích Minh Châu, Đoàn Việt Hoạt, Nguyễn Đan Quế, ... tài tử Thẩm Thúy Hằng cầm cờ đỏ rước đoàn quân xâm lược Miền Bắc vào cướp Sài Gòn.
Thích Minh Châu và Tập đoàn PG-MTGPMN mở tiệc "hoan hỉ mừng HCM"  ăn nhậu tại chùa cả tháng . 

So sánh căn bản giáo lý Phật giáo có những điểm nghịch lý giữa Phật Thích Ca hành đạo và PG-MTGPMN phá đạo như sau :
Phật Thích Ca chối bỏ ngai vàng để đi chân đất tìm "giác ngộ", còn Thích Minh Châu thì sao? Thích Minh Châu đi chân đất vùng Quảng Nam xuất dương vào đất phật để tìm bằng tiến sĩ phật học, và tim ngôi vị Đại Biểu Quốc Hội VGCS khóa VII,VIII, IX,X. ... Khi trở về viếng đất Phật thì khóc nức nở vì đã đi SAI đường bỏ chân lý Phật để dựng tam bảo nô phá hoại Miền Nam VNCH...
92 năm, một linh hồn u ám, dù ở đất phật, dù lưu loát tiến sĩ phật học , nhưng tu không để thành đạo. học không thể thành người đùng nghĩa. Hắn "hèn hạ" phục vụ cho tham vọng của Lực lượng PG-MTGPMN. Đến ngày chết không tỉnh ngộ, không khuyên bảo phật tử từ bỏ con đường tàn ác, ngập máu nhân dân, để trở về "đất phật " nên bị Lực Lượng PG-MTPGMN cho hỏa thiêu vào ngày Hắc Đạo/ Sao Thiên Binh/ Lô Trung Hỏa.

Muốn biết phúc họa của một người thì xem ngày sanh tử.  Phúc họa của Thích Minh Châu thể hiện sao trong ngày tử , ngày hỏa thiêu?
xem trong Lịch Vạn Niên thì ngày 28-08-2012 là Hắc Đạo từ ngày 29-08 cho đến ngày 01-09 là Hoàng Đạo thì tại sao lại hỏa thiêu vào ngày Hắc Đạo/ Lộ Trung Hỏa 09-02. 
Thích Minh Châu chết vào ngày Hắc Đạo hay Hoàng Đạo ?!?!? cứ nhìn ngày Hỏa Thiêu là ngày Hắc Đạo  02-09- 2010  Sao Thiên Hình/ Lộ Trung Hỏa hiểu ngay bàn tay gian ác PG-MTGPMN không che được mặt trời. 

Dựa trên yếu tố khác của lịch sử Phật giáo, những bật chân tu, xác tinh khiết không mau hư thối, sau khi chết 30 ngày xác còn tỏa hương thơm nên thường dặn dò đệ tử sau 3 tuần nếu xác không hư thối, hủy hoại ... Nếu như Thích Minh Châu tu chân chính , đắc đạo xác tỏa hương thơm thì bọn tam bảo nô đã đem xác khoe ầm cho thế giới , tổ chức rầm rộ quốc tang, đâu phải hỏa thiêu gấp rút hỏa thiêu chạy tang ngày "quốc khánh"  mà không có đại diện thế giới đến dự tang lễ?!?!?. Có phải chằng vì sự nghiệp của Lực Lượng PG-MTGPMN , vì quyền lợi của Tập đoàn VGCS nên chúng không chờ thế giới đến làm quốc táng mà vội vàng hỏa táng tránh hôi thối, ô uế ngày 02-09 Ngày Hắc Đạo/ Lò Trung Hỏa của tên Đại Việt Gian Hồ Chí Minh?!?!
Bọn Di Sản Thế Giới vì lợi nhuận đã tôn vinh tên bồi rửa chén Hồ Chí Minh nhưng luật hóa công nói rõ Hồ Chí Minh chết ngày Hắc Đạo 01-09-1969, tập đoàn VGCS không dám tuyên bố, chúng phải chờ đến ngày Hoàng đạo 02-09-1969  mới dám tuyên bố cái chết của tên VG Hồ Chí Minh cuang là ngày "quốc tang/quốc khánh" của Tập Đoàn Việt Gian CS.
Dựa theo lich sử Hòa Thượng Bình An/ Đức Thánh Bối của Chùa Quảng Nghiêm/ Chùa Tiên Lữ sau này gọi là Chùa Trăm Gian (104 gian) năm 1693 đã bị Tập Đoàn VGCS phá hoại vừa qua. 
 lời truyền như sau 

Hòa Thượng Bình An/ Đức Thánh Bối Đến năm 95 tuổi (năm 1375) Ngài cho làm một khám son để ở mé tả điện trong chùa, mời dân trong vùng và học trò đến dặn rằng: 
"Nay thầy số trời đã hết, thầy vào khám ngồi đủ một trăm ngày, thơm thì thờ, tanh hôi thì đem an táng ở sau chùa"
Nhưng mới được ba tuần trăng (30 ngày) thì có hương thơm và hào quang tỏa ra, mọi người vui mừng đem hương cúng tế và báo cho các làng khác biết. Sau đó làng Bối Khê cùng mười làng xung quanh mang kiệu đến rước bát Phù Hương về thờ và nhận kết nghĩa anh em với làng Tiên Lữ. Sau này, ngày hội chính ở làng Tiên Lữ là mồng 4 tháng Giêng, ở làng Bối Khê là ngày 12 tháng Giêng.

ngưng trích.
Nếu đem tướng học ra luận thì xem những tên cạo đầu khoát áo vàng tu hành đệ tử của Thích Minh Châu đang dự tang lễ có bao nhiêu người tướng mạo hiền lành thánh thiện? Lấy tâm lý bình dân suy nghiệm, dù bật cha mẹ xem tướng mạo người trước khi gã con, hay doanh nhân chọn người làm ăn xem tướng mạo. hãy xem tướng tinh của những tên tam bảo nô của Thích Minh Châu có bao nhiêu người hiền lương thánh thiên? mặt tên nào cũng thuộc hàng lưu manh đâm cha chém mướn .. Hỏi tức là trả lời. Xin các quý phật tử tâm lành chân thiện , mau mau hồi tỉnh đừng để những tên tâm tà mặt ác sai khiến để tiếp tục làm Tam Bảo Nô cho chúng. 

Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ với tài ngoại giao thâm đáo để, vào đúng ngày chết của tên Thích Minh Châu , bà lại chúc mừng "quốc khánh" của Tập Đoàn Việt Gian CS, còn 3 ông bà dân biểu thì ca tụng tên việt gian PG-MTGPMN Thích Quẳng Độ. ( xin nhắc lại lại Thích Quẳng Độ của PG-MTGPMN) 
Một tràng pháo tay cho tài ngoại giao của Bà Ngoại Trưởng Clinton thể hiện đồng minh, chiến hữu kết nghĩa lâu dài, tiến đến tương lai.
 Đặng Phúc. 

audio Thích Minh Châu trả lời truyền thông ngoại quốc 

http://www.youtube.com/watch?v=P8AC9r8Ekxk 


-----------
http://openvault.wgbh.org/catalog/vietnam-101322-interview-with-thich-minh-chau-1981 

Division, unity and Buddhism in Vietnam

SR 2095
THICH MINH CHAU
688 TAKE 1
Clapstick
Interview with Thich Minh Chau, 61, Buddhist Superior. In English, transcribe as is.
Interviewer:
[SYNC]Could you tell us a little about when Buddhists, when Buddhism is strongest and when it’s not, I mean if you would look right at me.
------------

Interview with Thich Minh Chau, 1981

Summary
Thich Minh Chau discusses the history of Buddhism in Vietnam. He describes the effect of numerous colonization’s and divisions of Vietnam on Vietnamese Buddhism, and specifically comments on the damaging effects of American culture.

“Interview with Thich Minh Chau, 1981.” , 03/15/1981, WGBH Media Library & Archives, (accessed 02 Sep 2012)
http://openvault.wgbh.org/catalog/vietnam-101322-interview-with-thich-minh-chau-1981

TRANSCRIPT

Division, unity and Buddhism in Vietnam

SR 2095
THICH MINH CHAU
688 TAKE 1
Clapstick
Interview with Thich Minh Chau, 61, Buddhist Superior. In English, transcribe as is.
Interviewer:
Could you tell us a little about when Buddhists, when Buddhism is strongest and when it’s not, I mean if you would look right at me.
Thich Minh Chau:
Buddhism was introduced into Vietnam about 2nd century A.D. And from that time, you see, the Buddhists are very faithful to their own religion, mostly during the period when the Vietnamese got full independence, not under the Chinese domination. The Buddhism was very flourishing and we were very active in the cultural, social, education activities of the country.
For instance, during the dynasty of Ly, dynasty of Tran, you see, you can say that Buddhism was almost the... the ... the nation's religion of the country. So we were very happy during the time when we got full independence and full sovereignty. But when the country suffered from foreign domination mostly we suffered one thousand yearsChinese domination, at the time of course we are very unhappy. And Buddhism also shared the same fate with the people.
Interviewer:
What about when the country was divided in 1954? How did the Buddhists feel? Could you have accepted two Vietnamese if there were less religious discriminations?
Thich Minh Chau:
Of course (interruption because of noise) I can say that to the Vietnamese peoples and also to the Buddhist peoples, Vietnam was only one country. And people, the Vietnamese people, are only one people. We have no divisions, south, north or center. All these are imposed on the Vietnamese people mostly by the colonialist peoples. So as Buddhists we are only happy when our country is unified, united, only one. And we also were very happy if we have only one government working for the welfare of the country and keeping up the Buddhist tradition of the country.
Interviewer:
Would you comment on your fears about the American presence in Vietnam and how it would affect the culture?
Thich Minh Chau:
Of course you know that the life of the American is totally different from the ancient way of life of Vietnam. You see, we are not accustomed to all this kind of luxury and these kinds of divisions, influences that divide the family. So when the American's civilization came into our country, of course we have to suffer from such influences. So the is why the Buddhists are not so happy with the American's civilization.
689 Take 1
Clapstick
Thich Minh Chau:
You know the Vietnamese peoples they mostly they respect the... our own traditions. And these traditions are influenced by Buddhism. So the Buddhist way of life is most respected by the peoples. When the foreign or American influence came into our country, these influences disrupted the old way of life and disrupted also the simple way of life that we are accustomed to. So that is why many Buddhists are against this new way of life imported from foreign country.
SR 2096
THICH MINH CHAU
Beep tone
Roll 96 of Vietnam Project
Interview with Thich Minh Chau continues. In Vietnamese.
690 Take 1
Clapstick
Interviewer:
Please tell us again – this time in Vietnamese – how Buddhism identifies with the country when the country is strong and not when it is weak and divided.
Thich Minh Chau:
It can be said that Buddhism entered into Vietnam in the 2nd century A.D. From the time of its entrance into Vietnam to the present time, the Vietnamese Buddhists have always been faithful to their traditional religion. And during the periods when the country was unified and independent, Vietnamese Buddhism flourished. For example, during the Ly and the Tran dynasties Vietnamese Buddhism was regarded as a national religion. And the Vietnamese Buddhists were also very unified in their effort to build the nation.
It can be said that the monks contributed very significantly to the cultural, artistic and educational life of the Vietnamese people. Whenever Vietnam lost is independence and sovereignty such as during the 100 years under Chinese domination or the 117 years under French and American domination when the country was divided and the people suffered, then Vietnamese Buddhism also had to endure much losses and suffering.
Therefore, to the Vietnamese Buddhists, Buddhism and the nation of Vietnam are one. The glory of the country is only the glory of the Buddhist Church and the shame of the country is also the shame of Buddhism. Therefore, we wanted more than anything else the independence of the Vietnamese nation.
Interviewer:
Could you also comment, also in Vietnamese, about your fears of the effect of American presence in Vietnam?
Thich Minh Chau:
We also realized that American culture brought about many bad influences on the daily life...
691 Take 1 Clapstick
Interviewer:
Could you comment, please, on the effect of American culture on Vietnam?
Thich Minh Chau:
As you may have realized the Vietnamese people have a long standing religious tradition which has been influenced by Buddhism and in part by Confucianism. When the American influence came into the country it turned upside down and disrupted the simple way of life of the Vietnamese people. For example, you can see that in a Vietnamese pagoda life is very tranquil and simple.
And in a Vietnamese family you usually had a kind of harmony between parents and children, creating a real extended family feeling. But when the effect of American culture became widespread in Vietnam, it disrupted the family life in Vietnam and the very tranquil and simple life of the Vietnamese pagodas. For this reason the Vietnamese Buddhists as well as other Vietnamese could not accept the influence of the degenerated way of life and the violence brought about by American culture.

Subject: Con chó săn trung thành của đảng Cộng Sản VN THÍCH MINH CHÂU vừa về chầu Lenin/ Mao Tranh Đông / Hồ Chó Minh (Đại xú danh HỒ ĐẠI DÂM TẶC, TRE? KHÔNG THA GIÀ KHÔNG THƯƠNG)

Thành tích làm giặc của thằng chó đẻ Thích Minh Châu
Thích Minh Châu sanh năm 1920, chầu Hồ Chí Minh dưới a-tỳ hôm nay 9/1/2012 tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Hắn là một thằng Cộng Sản thứ gộc núp trong vỏ bọc một tu sĩ Phật Giáo, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong tập đoàn vô đạo GHPGVNTN. Lợi dụng sự do dân chủ của cả hai nền Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, hắn thành lập trường Đại Học Vạn Hạnh, i đào tạo và sản sinh những thằng phản chiến cực gian ác như Nguyễn Đan Quế, Lý Đại Nguyên, Đoàn Viết Hoạt….. Và đặc biệt Vạn Hạnh cũng là nơi đào luyện những sát thủ khét tiếng sau cơ quan đầu não chuà Ấn Quang (Từ Đàm 2). Vạn Hạnh thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình "không tiền khoáng hậu" do Sinh viên Phật Giáo quyết tử, Gia đình PG quyết tử... để phá hoại sự an bình giữa lòng thủ đô Saigon. Cũng tại Vạn Hạnh hôm 30/4/1975 hắn tổ chức và sắp đặt trên 500 tăng ni (thằng- con biệt động thành trong vỏ bọc casa) long trọng ra Bảy Hiền để rước CS vào thành phố Saigon. Thích Minh Châu cùng với Trí Quang trong ngày 19/5/75 đã tổ chức sinh nhật long trọng cho thằng chó đẻ đại việt gian số 1 của dân tộc Hồ Chí Minh.
Tội Ác của thằng chó đẻ Thích Minh Châu còn nhiều CKV sẽ bổ túc sau. Nhân cái chết của con chó ghẻ này, CKV xin gởi lời phân ưu đến tập đoàn vô đạo GHPGVNTN lời chia buồn. Sự ra đi của thằng chó đẻ này sẽ là một mất mát lớn cho sự nghiệp LÀM CHÓ của tập đoàn vô đạo chó đẻ GHPGVNTN.
Chính Khí Việt (9/1/12)

Sent: Sunday, September 2, 2012 3:06 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: Fw: Đồng chí đàn anh của Quảng Độ đã về chầu...Bác!!! Re: [Thaoluan9] Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Viên Tịch, tại Saigon, Nam Việt Nam
Thằng VGCS núp bóng áo cà sa, thằng giặc già Thích Minh Châu, xưa ở Sàigòn rất nhiều Sinh Viên các Đại học biết y. Tôi biết y khuyến dụ cả Thượng tọa Thích Thanh Long, Trung tá Tuyên Úy Phật giáo (tôi là Chủ bút Bán Nguyệt San Tinh Thần Nha TU Công giáo) vào đảng với y để lợi dụng tớ Bán Nguyệt San của Nha này gửi cho quân nhân các cấp theo Phật giáo.
Thằng già Thích Minh Châu thâm độc vô cùng. Để nhớ lại có vài chuyện vì hai Nha TU có liên lạc với nhau về báo chí, tôi sẽ viết sau.
Bút Xuân

Thằng gian ác đã đầu thai địa ngục
Đứa lưu manh vừa xuống ngục A tì
Ôi Công Lý chẳng suy vi
Làm răn cho bọn vô nghì, bất lương!
BX
----------------------------------
Thái độ chính trị đúng đắn nhất của tập đoàn vô đạo GHPGVNTN là khi Quốc Gia đang bị tấn công mãnh liệt bởi bọn CS Bắc Việt thì tập đoàn vô đạo Ấn Quang ra sức phá nát hậu phương, phá nát nền dân chủ non trẻ Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa bằng những cuộc lên đường, xuống đường, ngày đêm ra rả tố cáo Chính Phủ Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM là đàn áp Phật Giáo. (TRONG KHI UỶ BAN ĐIỀU TRA QUỐC TẾ VỀ TÔN GIÁO KHÔNG GHI NHẬN ĐUỢC BẤT CỨ DẤU HIỆU NÀO VỀ KỲ THỊ, ĐÀN ÁP).
Thai độ chính trị đúng đắn nhất của tập đoàn vô đoàn vô đạo GHPGVNTN là đem 31 đồng đạo của mình ra nướng chết, tạo cơ hội cho Hà Nội tuyên truyền gây bất lợi cho VNCH trên trường Quốc Tế về Chính Nghĩa Quốc Gia.
Thái độ chính trị đúng đắn nhất của tập đoàn vô đạo GHPGVNTN lúc bấy giờ là tìm mọi cách để giết đi Vị Nguyên Thủ Đáng kính nhất, một chí sĩ yêu nước nhất thế kỷ Cụ Ngô Đình Diệm, tạo điều kiện dễ dàng cho Cộng Sản Băc Việt xâm nhập và cuối cùng tập đoàn vô đạo này 2 tay dâng Miền Nam cho Cộng Sản.
Thái độ chính trị đúng đắn nhất của tập đoàn vô đạo GHPGVNTN là lập trường 5 điểm, trong đó có yêu sách Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự cho VNCH, rút quân khỏi Miền Nam và tái thiết cho Cộng Sản Bắc Việt.
Thái độ chính trị đúng đắn nhất là sau khi giết được Cụ Diệm, tập đoàn khốn nạn, vô đạo GHPGVNTN vẫn tiếp tục đem bàn Phật xuống đường đả đảo Thiệu, Kỳ, Có. Chúng vẫn tiếp tục tẩy chay mọi cuộc bầu cử dân sự và gây khó khăn cho Quân Lực VNCH ngoài tiền tuyến đang ngày đêm canh giữ làn sóng xâm lược của bộ đội Bắc Việt.
Thái độ chính trị đúng đắn nhất của tập đoàn chó má nhất, vô đạo nhất trong lịch sử dân tộc là tập đoàn GHPGVNTN trong việc thành lập chính phủ Dương Văn Minh để giao cho Cộng sản. Là việc đem hơn 500 tăng ni tập hợp tại trường Đại Học Vạn Hạnh ra Bảy Hiền đón Cộng Sản Bắc Việt vào Sàigòn. Là tổ chức long trọng ngày sinh nhật của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh.
VÌ VẬY: chúng bay chay đi đâu và ai cho lụ chúng bay chạy?
. .
CHINH KHI VIET
-------------

Cộng tăng thích Minh Châu, đồng chí đàn anh thân thiết của Quảng Độ cùng lò Ấn Quang đã về chầu...Bác!!!
Tên thích Minh Châu được VNCH cho du học Tích Lan, Ấn Độ, về nước làm Viện trưởng VĐH Vạn Hạnh đường Trương Minh Giảng, Saigon, cùng với tên Đoàn Viết Hoạt theo lệnh CS Hà Nội, đã biến nơi nầy thành hang ổ chứa chấp bọn cán bộ VC nằm vùng, quậy nát VNCH.
Nay hắn về gặp Hồ Mác Lê và hai đồng chí của hắn là thích Đôn Hậu, thích Huyền Quang ở Ngục A Tỳ!
Đề nghị, Sư Chân Tuệ xem lại lời cảm thông của ông về nỗi mất mát và chúc tên Cộng sư thích Minh Châu nầy về...Cực Lạc Quốc (!?) nếu ông là Sư Quốc Gia, đệ tử của ông thích Tâm Châu!
Tuấn Aet Phan


September 1, 2012 2:22 PM
Subject: [Thaoluan9] Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Viên Tịch, tại Saigon, Nam Việt Nam

HT-Thich-Minh-Chau)_92990.gif
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
Đại dịch giả
và là Nhà Giáo Dục vĩ đại của Phật Giáo Việt Nam ( Tam  Bảo Nô)--- On Sun, 9/2/12, an tru

Hinh`ảnh: Lễ nhập kim quan trưởng lão HT. Thích Minh Châu
Sáng nay, vào lúc 8 giờ, tại Thiền viện Vạn Hạnh số 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận đã diễn ra trang nghiêm và thành kính lễ nhập kim quan cố Trưởng Lão HT. Thích Minh Châu - Phó Pháp chủ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.
Quang lâm chứng minh có chư tôn thiền đức Ban thường trực Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP... cùng môn đồ pháp quyến.
 Xin giới thiệu chùm ảnh do nhóm phóng viên thường trú tại TP... ghi nhận.

(Ghi chú:
Nếu đem tướng học ra luận thì xem những tên cạo đầu khoát áo vàng tu hành đang dự tang lễ có bao nhiêu người tướng mạo hiền lành thánh thiện? Là bật cha mẹ dù gã con, hay chọn người làm ăn để xem tướng. hãy xem tướng tinh của những tên tam bảo nô của Thích Minh Châu có bao nhiêu người hiền lương thánh thiên? .. Hỏi tức là trả lời. Xin các quý phật tử tâm lành chân thiện , đừng để những khuôn mặt ác, tâm ác sai khiến để tiếp tục làm Tam Bảo Nô cho chúng) 

Cung nghinh chư tôn đức Ban nghi lễ quang lâm sái tịnh kim quan
Nghi thức sái tịnh
Môn đồ pháp quyến
Tuyên đọc cáo phó của ban thường trực HĐCM
Quang cảnh lễ khai kinh bạch Phật và phục tang
Nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng sẽ được an vi tại bảo tháp trong khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh
\---------
No comments:

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------