Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, October 19, 2008

NB Việt Thường KN 15-10-2008-P1 Bùi Tín Phản Tỉnh Hay Bùi Tín Chiêu Hồi Trên SBTN


KN-NB Việt Thường ngày 15-10-2008-P1 Bùi Tín Phản Tỉnh Hay Bùi Tín Chiêu Hồi Trên SBTN

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------